Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

20 maja 2024
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot.na rozbudowie i przebudowie istniejącej oczyszczalni ścieków

POSTANOWIENIE NR 256/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

20 maja 2024
Czytaj więcej o: POSTANOWIENIE NR 256/2024 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.: „Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Powielin oraz Gnaty Lewiski"

20 maja 2024
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.: „Zakup i montaż lamp hybrydowych w sołectwie Powielin oraz Gnaty Lewiski"

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica"

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica"

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 maja 2024 r.

14 maja 2024
Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 13 maja 2024 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

13 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

9 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

9 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu opinii przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Winnica z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu

9 maja 2024
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Winnica z dnia 9 maja 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 08.05.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

8 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 08.05.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

8 maja 2024
Czytaj więcej o: Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica"

7 maja 2024
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Winnica"

Informacja o wynikach naboru

29 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 22 kwietnia 2024 roku

23 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: INFORMACJA WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 22 kwietnia 2024 roku