Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 05.12.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 3/1 w miejscowości Brodowo-Bąboły”

5 grudnia 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 05.12.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 3/1 w miejscowości Brodowo-Bąboły”

XXXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2022 roku

2 grudnia 2022
Czytaj więcej o: XXXIX Sesja Rady Gminy z dnia 28 listopada 2022 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 29.11.2022 r. o wydaniu postanowienia znak: IS.6220.17.2022 stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko.

30 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 29.11.2022 r. o wydaniu postanowienia znak: IS.6220.17.2022 stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na srodowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 25.11.2022 r. o wydaniu postanowienia znak:IS.6220.16.2022 stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

25 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 25.11.2022 r. o wydaniu postanowienia znak:IS.6220.16.2022 stwierdzające o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

23 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 21.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Protokół z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Protokół z przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 17.11.2022 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (IS.6220.18.2022)

21 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 17.11.2022 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (IS.6220.18.2022)

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 340616W w miejscowości Mieszki-Leśniki”

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 340616W w miejscowości Mieszki-Leśniki”

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 340614W w miejscowości Bielany”

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej nr 340614W w miejscowości Bielany”

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 16.11.2022 r.

16 listopada 2022
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 16.11.2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022r. o zakończeniu potępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 3/1 w miejscowości Brodowo-Bąboły, gm.Winnica”

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022r. o zakończeniu potępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr ew. 3/1 w miejscowości Brodowo-Bąboły, gm.Winnica”

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022r. o zakończeniu potępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Błędostowo

15 listopada 2022
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 15.11.2022r. o zakończeniu potępowania dowodowego dot. postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Błędostowo

XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2022 roku

10 listopada 2022
Czytaj więcej o: XXXVIII Sesja Rady Gminy z dnia 7 listopada 2022 roku

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych GMINY WINNICA

7 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych GMINY WINNICA