Umowy w roku 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

Umowa z dnia 02.01.2017 r. na zakup i dostawę artykułów biurowych i gospodarczych

Umowa z dnia 02.01.2017 r. użyczająca nieodpłatnie Biorącemu do użyczenia nieruchomości

Umowa z dnia 02.01.2017 r. na świadczenie usługi w zakresie poradnictwa i zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Umowa z dnia 02.01.2017 r. na świadczenie usługi w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych, prowadzenia grup dla osób i rodzin w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie

Umowa z dnia 02.01.2017 r. na prowadzenie serwisu SELWIN, RWWIN i subskrypcji PESEL w ewidencji ludności UG w Winnicy

Umowa z dnia 16.01.2017 r. na wykonanie  i obsługę techniczną Systemu Informacji Publicznej Gminy Winnica

Umowa z dnia 26.01.2017 r. na dostarczanie oprogramowania

Umowa z dnia 30.01.2017 r. na nieodpłatne użyczenie hali sportowej przy ZPO w Winnicy na realizacje zajęć sportowych

Umowa z dnia 30.01.2017 r. na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy (cz.  zamówienia nr 5 Artykuły Ogólnospożywcze)

Umowa z dnia 30.01.2017 r. na sukcesywną  dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy (cz. zamówienia nr 3 warzywa, świeże owoce)

Umowa z dnia 30.01.2017 r. na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy (cz. zamówienia nr 1 pieczywo  i wyroby cukiernicze)

Umowa z dnia 30.01.2017 r. na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy (cz. zamówienia nr 2 ryby i mrożonki)

Umowa z dnia 30.01.2017 r. na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy (cz. zamówienia nr 6 nabiał i produkty mleczne)

Umowa z dnia 01.02.2017 r. na wykonanie usługi geodezyjnej

Umowa z dnia 03.02.2017 r. na wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Winnica

Umowa z dnia 06.02.2017 r. na sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy (cz. zamówienia nr 4 mięs i wędliny)

Umowa z dnia 13.02.2017 r. na sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych

Umowa z dnia 03.03.2017 r. na nieodpłatne użyczenie hali sportowej przy ZPO w Winnicy na przeprowadzenie turniejów sportowych

Umowa z dnia 10.03.2017 r. na wykonanie kotłowni gazowej w budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy

Umowa z dnia 16.03.2017 r. zobowiązująca się do zapewnienia trenera środowiskowego na kompleksie ,,Orlik” w Winnicy

Umowa z dnia 04.04.2017 r. na wykonanie opracowania pn.: ,, Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Winnica”

Umowa z dnia 24.04.2017 r. na wykonanie opracowania ,, Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Winnica w rejonie ul. Szkolnej”

Umowa z dnia 02 maja 2017 r. na rozszerzenie gwarancji dla serwerów dostarczonych przez Urząd Marszałkowski w projektach BW i EA

Umowa z dnia 05.05.2017 r. na przedłużenie okresu nadzoru autorskiego i opieki technicznej nad wdrożonym oprogramowaniem eGmina z modułem iMPA na kolejny rok

Umowa z dnia 10.05.2017 r. na najem nieruchomości

Umowa z dnia 11.05.2017 r. o przyznanie pomocy

Umowa z dnia 11.05.2017 r. o przyznanie pomocy

Umowa z dnia 12.05.2017 r. na wykonanie "Opracowania podstawowej wersji systemu referencyjnego dla sieci dróg gminnych, administrowanych przez UG Winnica wraz z wdrożeniem oprogramowania do prowadzenia ewidencji dróg oraz ustaleniem typów nawierzchni na odcinkach dróg gminnych, objętym systemem referencyjnym"

Umowa z dnia 29.05.2017 r. na realizacje występu zespołu "SPONTAN"

Umowa z dnia 01.06.2017 r. na wykonanie zadania ,, Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Winnica z wykorzystaniem OZE tj. Urzędu Gminy w Winnicy i Zespołu Placówek Oświatowych” zadanie 2 pn.: ,,Termomodernizacja budynku ZPO w Winnicy”

Umowa z dnia 14.06.2017 r.  na przekazanie środków na działalność prewencyjną

Umowa Licencyjna – Jednorazowa z dnia 26.06.2017 r. na publiczne wykonania utworów

Umowa z dnia 27.06.2017 r. na świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów Placówek Oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2017/2018

Umowa z dnia 13.07.2017 r. na przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej 

Umowa z dnia 31 lipca 2017 r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Białe Błoto

Umowa z dnia 31 lipca 2017 r. na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych

Umowa z dnia 02 sierpnia 2017 r. na świadczenie usług OSD

Umowa z dnia 16 sierpnia 2017 r. na budowę placu zabaw dla dzieci

Umowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych – przebudowa drogi w m. Gatka

Umowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. na nadzór inwestorski nad wykonaniem robót budowlanych – przebudowa drogi w m. Gnaty – Wieśniany

Umowa z dnia 01 września 2017 r. na przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Winnica

Umowa z dnia 07 września 2017 r. na dostarczenie aktualizacji i serwis oprogramowania

Umowa z dnia 11 września 2017 r. na udzielenie dotacji celowej

Aneks nr 1 z dnia 19 września 2017 r. do umowy z dnia 01.09.2017 r. na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Winnica

Umowa z dnia 22 września 2017 r. na dostawe paliwa gazowego

Aneks nr 1 z dnia 29 września 2017 r. do umowy z dnia 04.04.2017 r.

Aneks nr 1 z dnia 03 października 2017 r. do umowy z dnia 01.09.2017 r.

Umowa z dnia 04 października 2017 r. na nadzór inwestorski przy przebudowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

Umowa z dnia 05 października 2017 r. na „Poprawę gospodarki ściekowej przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica”

Umowa z dnia 16 października 2017 r. na nieodpłatne udostępnienie lokalu dla zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Umowa z dnia 24 października 2017 r. na wykonanie podziału geodezyjnego działki o nr 55 w miejscowości Poniaty-Cibory

Umowa z dnia 25 października 2017 r. na świadczenie usług OSD

Aneks nr 1 dnia 31 października 2017 r. do umowy z dnia 05.10.2017 r.

Umowa z dnia 24 listopada 2017 r. na publiczne wykonania utworów

Umowa z dnia 30 listopada 2017 r. na przygotowanie dokumentacji budowlano-naprawczej na budowę komoro pomiarowej kolektora dopływowego do oczyszczalni ścieków w Winnicy

Umowa z dnia 12 grudnia 2017 r. na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, analiz urbanistycznych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gm. Winnica

Umowa z dnia 20 grudnia 2017 r. na wykonanie programu artystycznego

Umowa z dnia 29 grudnia 2017 r. na „ Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy w 2018 r. część 1 Pieczywo i wyroby cukiernicze”

Umowa z dnia 29 grudnia 2017 r. na „ Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy w 2018 r. część 2

Umowa z dnia 29 grudnia 2017 r. na „ Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy w 2018 r. część 3 Warzywa, owoce świeże, kiszonki”

Umowa z dnia 29 grudnia 2017 r. na „ Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy w 2018 r. część 4 Mięso, wędliny, drób”

Umowa z dnia 29 grudnia 2017 r. na „ Sukcesywna dostawę artykułów żywnościowych dla ZPO w Winnicy w 2018 r. część 5 Artykułu ogólnospożywcze”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-01-02
Data publikacji:2017-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6946