XIII Sesja Rady Gminy z dnia 3 marca 2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2008

Uchwała Nr XIII/72/08 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej w miejscowości Zbroszki" >> pobierz

Uchwała Nr XIII/73/08 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - wykonanie nawierzchni tartanowej" >> pobierz

Uchwała Nr XIII/74/08 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej Glinice Wielkie - Glinice Domaniewo - Kamionna" >> pobierz

Uchwała Nr XIII/75/08 w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą: "Remont budynku Samorządowego Przedszkola w Winnicy" >> pobierz

Uchwała Nr XIII/76/08 w sprawie zatwierdzenia "Programu Kanalizacji Sanitarnej Gminy Winnica" >> pobierz

Uchwała Nr XIII/77/08 w sprawie nadania imienia "Bogdana Jańskiego" Publicznemu Gimnazjum w Winnicy >> pobierz

Uchwała Nr XIII/78/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Winnica będących jednostkami budżetowymi, a działającymi w zakresie oświaty >> pobierz

Uchwała Nr XIII/79/08 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom gminy Winnica >> pobierz

Uchwała Nr XIII/80/08 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym >> pobierz

Uchwała Nr XIII/81/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki >> pobierz

Uchwała Nr XIII/82/08 w sprawie przystąpienia Gminy Winnica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi" >> pobierz

Uchwała Nr XIII/83/08 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Winnica na lata 2007-2013" >> pobierz, załącznik >> pobierz

Uchwała Nr XIII/84/08 w sprawie zmian w statucie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Winnicy >> pobierz

Uchwała Nr XIII/85/08 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego Wójtowi Gminy Winnica >> pobierz

 

Protokół z sesji >> pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2008-03-05
Data publikacji:2008-03-05
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5462