Przetarg na zbycie nieruchomości w miejscowości Smogorzewo Włościańskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2017

W Ó J T G M I N Y W I N N I C A

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WINNICA W MIEJSCOWOŚCI

SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE

Wójt Gminy Winnica o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie stanowiących własność Gminy Winnica, przeznaczonych w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, składających się z działek o numerach ewidencyjnych :

 

I. Miejscowość SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE:

 

działka Nr 86/2 o pow. 0,0801 ha (801m ²) - cena wywoławcza netto -16.020,00zł

działka Nr 86/3 o pow. 0,0802 ha (802m² ) - cena wywoławcza netto -16.040,00zł

działka Nr 86/4 o pow. 0,0804 ha (804m² ) - cena wywoławcza netto -16.080,00zł

działka Nr 86/5 o pow. 0,0968 ha (968m² ) - cena wywoławcza netto -19.360,00zł

działka Nr 86/10 o pow. 0,0818 ha (818m²) - cena wywoławcza netto -16.360,00zł

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Winnica dla których w Sądzie Rejonowym w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr 0S1U/00037875/8.

Media: możliwość podłączenia wody z wodociągu gminnego, podłączenie energii elektrycznej z istniejącej sieci energetycznej niskiego napięcia Odległość do najbliższego miasta Serocka 15 km trasą Błędostowo- Marynino – Serock, z Serocka obwodnicą do Warszawy (odległość ok. 40km). W miejscowości Błędostowo odległym od Smogorzewa Włościańskiego 1,5 km znajduje się Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym, kościół, sklepy.

Do ceny nabycia zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %.

 

II. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI PRZETARGU

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica miejscowości Smogorzewo Włościańskie w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi. SYMBOL 10 MN/U

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy w Winnicy, bądź na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk O/ Winnica Nr 75 82 26 00 08 20 02 20 00 12 70 00 11 w terminie do dnia 2 października 2017 r. (poniedziałek).

Ponadto informuje się, że wpłata wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.

III. Ustala się wadium w wysokości 10% wartości działki, i tak:

 

działki położone we wsi Smogorzewo Włościańskie

działka Nr 86/2 - wadium 1.602,00 zł

działka Nr 86/3 - wadium 1.604,00 zł

działka Nr 86/4 - wadium 1.608,00 zł

działka Nr 86/5 - wadium 1.936,00 zł

działka Nr 86/10 - wadium 1.636,00 zł

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 6 października 2017r. (piątek) O GODZ. 10ºº W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W WINNICY ULICA PUŁTUSKA 25.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielać będzie Wójt Gminy Winnica Pan Mariusz Kowalewski lub pracownik Urzędu Gminy Stefania Grochowska w siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25. Telefoniczne informacje można uzyskać pod nr tel. (23) 6914031 oraz na stronie internetowej www.gminawinnica.pl

WÓJT GMINY WINNICA
/-/ Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-08-29
Data publikacji:2017-08-29
Osoba sporządzająca dokument:Stefania Grochowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:7492