XXVIII Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2017

Uchwała Nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA Nr XXVIII/193/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr XXVIII/195/2017 RADY GMINY WINNICA w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej

UCHWAŁA NR XXVIII/196/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXVIII/197/2017 Rady Gminy Winnica z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Winnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/198/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Winnicy

UCHWAŁA NR XXVIII/199/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

UCHWAŁA NR XXVIII/200/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. prof. Ignacego Mościckiego wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawowa im. prof. Ignacego Mościckiego wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy

UCHWAŁA NR XXVIII/201/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NR XXVIII/202/2017 RADY GMINY WINNICA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020

 

> PROTOKÓŁ Z SESJI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2017-12-04
Data publikacji:2017-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6847