Plan zamówień publicznych na rok 2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2018

Lp.

Przedmiot zamówienia publicznego

Rodzaj zamówienia (usługi/dostawy/roboty budowlane)

Orientacyjna wartość zamówienia

w zł

Tryb udzielenia zamówienia

Termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

1

2

3

4

5

6

1.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do ZPO w Winnicy w 2017 roku

dostawy

180.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

I kwartał

2017

2.

Termomodernizacja budynków

użyteczności publiczne

Roboty budowlane

2.075.129,00 zł

Przetarg nieograniczony

I/II kwartał

2017

3.

Termomodernizacja budynków

użyteczności publiczne

Roboty budowlane

900.981,00 zł

Przetarg nieograniczony

I/II kwartał

2017

4.

Przebudowa drogi gminnej w Białym Błocie

Roboty budowlane

150.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

II kwartał

2017

5.

Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica

usługi

150.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

II kwartał

2017

6.

Budowa bazy turystyczno-rekreacyjnej

Roboty budowlane

145.000,00 zł

Przetarg nieograniczony

II kwartał

2017

7.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winnica, Winniczka, Zbroszki

Roboty budowlane

300.000,00 zł

Przetarg nieograniczony

III/IV kwartał

2017

8.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągów na terenie Gminy Winnica

Roboty budowlane

914.086,00 zł

Przetarg nieograniczony

IV kwartał

2017

9.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do ZPO w Winnicy w 2018 roku

dostawy

170.000,00 zł brutto

Przetarg nieograniczony

IV kwartał

2017

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-01-26
Data publikacji:2018-01-26
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:9096