XXXI Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2018

UCHWAŁA NR XXXI/225/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Winnica za 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/226/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Winnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XXXI/227/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXI/229/2018RADY GMINY WINNICA z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego na okres do 10 lat

UCHWAŁA Nr XXXI/230/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Winnica

UCHWAŁA NRXXXI/231/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXI/232/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Winnica w 2018 roku

Uchwała Nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Winnica, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane na rok 2018

Uchwała Nr XXXI/234/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Winnica

UCHWAŁA NR XXXI/235/2018 RADY GMINY WINNICA z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018–2020

OŚWIADCZENIE RADY GMINY WINNICA z dnia 29 maja 2018 roku zawierające stanowisko w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

 

PROTOKÓŁ Z SESJI

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5166