WÓJT GMINY WINNICA OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WINNICA W MIEJSCOWOŚCI SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 listopada 2018

Wójt Gminy Winnica o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie stanowiących własność Gminy Winnica, przeznaczonych w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, składających się z działek o numerach ewidencyjnych:

- działka nr ew. 86/2 o pow. 0,0801 ha (801 m²) - cena wywoławcza netto - 16.020,00 zł

- działka nr ew. 86/4 o pow. 0,0804 ha (804 m² ) - cena wywoławcza netto - 16.080,00 zł

- działka nr ew. 86/5 o pow. 0,0968 ha (968 m² ) - cena wywoławcza netto - 19.360,00 zł

- działka nr ew. 86/10 o pow. 0,0818 ha (818 m² ) - cena wywoławcza netto - 16.360,00 zł

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Winnica dla których w Sądzie Rejonowym w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OS1U/00037875/8.

Do ceny nabycia zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony był w dniu 28 maja 2018r.

 

  1. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI PRZETARGU

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica miejscowości Smogorzewo Włościańskie w/w działki przeznaczone są pod jednorodzinną zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi SYMBOL 10 MN/U.

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy w Winnicy, bądź na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk Oddział Winnica Nr 75 82 26 00 08 20 02 20 00 12 70 00 11 w terminie do dnia 10 grudnia 2018 r. (poniedziałek).

Ponadto informuje się, że wpłata wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.

 

III. Ustala się wadium w wysokości 10% wartości działki:

- działka nr ew. 86/2 - wadium 1.602,00 zł

- działka nr ew. 86/4 - wadium 1.608,00 zł

- działka nr ew. 86/5 - wadium 1.936,00 zł

- działka nr ew. 86/10 - wadium 1.636,00 zł

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 14 grudnia 2018r. (piątek) O GODZ. 10ºº W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W WINNICY UL. PUŁTUSKA 25, 06-120 WINNICA.

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielać będzie Wójt Gminy Winnica oraz pracownicy Urzędu Gminy w Winnicy. Informację można uzyskać pod nr tel. (23) 6914031 oraz na stronie internetowej www.gminawinnica.pl 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-11-09
Data publikacji:2018-11-09
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:3807