Umowy w roku 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2019

Umowa z dnia 02 stycznia 2019 r. - dotyczy prowadzenia zajęć terapeutycznych, konsultacji, porad indywidualnych dla osób uzależnionych

Umowa z dnia 08.01.2019 r. - dotyczy sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i analiz urbanistycznych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Winnica

Umowa z dnia 08.01.2019 r. - dotyczy kontroli okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budynków będących własnością Gminy Winnica

Umowa z dnia 08.01.2019 r. - dotyczy sukcesywnej dostawy art. żywnościowych - część zamówienia nr 6

Umowa z dnia 08.01.2019 r. - dotyczy sukcesywnej dostawy art. żywnościowych - część zamówienia nr 5

Umowa z dnia 08.01.2019 r. - dotyczy sukcesywnej dostawy art. żywnościowych - część zamówienia nr 3

Umowa z dnia 11.01.2019 r. - dotyczy prowadzenia serwisu programowego SELWIN, RWWIN i SubskrypcjiPESEL w Ewidencji Ludności i USCWIN w Urzędzie Stanu Cywilnego Gminy w Winnicy

Umowa z dnia 11.01.2019 r. - dotyczy sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych w budynkach będących własnością Gminy Winnica

Umowa z dnia 14.01.2019 r. - dotyczy sukcesywnej dostawy art. żywnościowych - część zamówienia nr 1

Umowa z dnia 14.01.2019 r. - dotyczy sukcesywnej dostawy art. żywnościowych - część zamówienia nr 2

Umowa z dnia 14.01.2019 r. - dotyczy sukcesywnej dostawy art. żywnościowych - część zamówienia nr 4

Umowa z dnia 17.01.2019 r. - dotyczy udzielania konsultacji psychologicznych, prowadzenia grup dla osób i rodzin w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie

Umowa z dnia 21.01.2019 r. - dotyczy świadczenia usługi dostępu do internetu

Umowa z dnia 21.01.2019 r. - dotyczy kompleksowej obsługi urządzeń drukujących w urzędzie Gminy w Winnicy

Umowa z dnia 22.01.2019 r. - dotyczy interwencyjnego wyłapywania (odławiania) oraz transportu wyłapanych (odłowionych) bezdomnych zwierząt

Aneks Nr 1 z dnia 24.01.2019 r. do umowy Nr IS.6830.1.2018 z dnia 17.04.2018 r. - dotyczy rozgraniczenia nieruchomości

Umowa z dnia 28.01.2019 r. - dotyczy odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części

Umowa z dnia 28.01.2019 r. - dotyczy przyjmowania i utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Winnica

Umowa z dnia 30.01.2019 r. - dotyczy m.in. sterylizacji i kastracji kotów, szczepienia, czipowanie psów

Umowa z dnia 01.02.2019 r. - dotyczy propagowania sportu w gminie Winnica

Umowa z dnia 07.02.2019 r. - dotyczy świadczenia usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w roku szkolnym 2018/2019 - II półrocze

Umowa z dnia 08.02.2019 r. - dotyczy odbioru odpadów komunalnych

Umowa z dnia 22.02.2019 r. - dotyczy obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS

Umowa z dnia 26.02.2019 r. - dotyczy zmiany warunków wynagrodzenia

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-03-12
Data publikacji:2019-03-12
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:2167