Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat na terenie gminy Winnica

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat:

Lp.

Obręb

Nr ewid. działki

Pow.

(w ha)

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości, jej przeznaczenie i sposób zagospodarowania

 

Wysokość czynszu

Czas trwania użyczenia

1.

Winnica

176/4

0,31

OS1U/00024006/2

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem.

Użytek wg ewidencji – Bi.

Użyczenie dot. część działki 176/4 o pow. ok. 500 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

nie dotyczy

do 3 lat

Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica, pokój nr 9. Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie. 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-04-26
Data publikacji:2019-04-26
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1827