Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 06.05.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 06.05.2019r. wydana została decyzja IS.6733.6.2019(9) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce (demontażu) istniejącej linii napowietrznej nN wykonanej przewodami gołymi oraz budowie linii napowietrznej nN wykonanej przewodami izolowanymi nN 0,4 kV, lokalizowanej na terenie części działki nr ewid.  47 w m. Skorosze gm. Winnica (pas drogowy wojewódzkiej drogi publicznej).

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-05-07
Data publikacji:2019-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1242