Zawiadomienie nr 1 o dokonaniu zmian treści SIWZ na „Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ w brzmieniu jak niżej:

w pkt 11. Miejsce i termin składania ofert otrzymuje brzmienie:

„Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  15.05.2019 r. do godz. 9:00 w Urzędzie Gminy  w  Winnicy, ul. Pułtuska 25 sekretariat

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnym Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Jednocześnie informuję, że w/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 543343-N-2019 z dnia 2019-04-30 r.

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1389