Wyjaśnienie Nr 1 związane z treścią SIWZ na „Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 maja 2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wyjaśniam:

Pytanie 1: Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany zaprojektowanych rur GRP typu CFW-GRP na rury kanalizacyjne PP Pragma+ posiadające wszystkie parametry o tych samych właściwościach

Odpowiedź: Zamawiający odwołując się do zapisu pkt 3 SIWZ dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych.

Wyjaśnienie zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminawinnica.pl

WÓJT GMINY WINNICA 
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-05-10
Data publikacji:2019-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1226