Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 14.05.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

informuje

iż w dniu 14 maja 2019 roku na  wniosek złożony przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (korespon. ENERGA INVEST Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk) w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Leszek Pupecki - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze światłowodem, relacji GPZ Nasielsk – RS Winnica na terenie działki o nr ewid.: 152 w m. Winnica gm. Winnica.

            W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-05-14
Data publikacji:2019-05-14
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1503