Informacja z otwarcia ofert na „Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2019

Informuję, że w dniu 15.05.2019. o godzinie 9.15 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Utwardzenie Placu Jana Pawła II w Winnicy gmina Winnica”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości280.000,00 zł.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty

brutto (w zł)

Okres udzielenia gwarancji (w mc)

1

2

3

4

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

787.938,00

60

 

2.

 

LODOWISKA Hanna Starzyk

ul. Gościmińska 9

09-120 Nowe Miasto

908.776,23

60

 

3.

 

TOM-BUD Firma Handlowo Usługowa

Tomasz Anuszkiewicz

ul. Krótka 4

05-135 Wieliszew

726.000,00

60

 

4.

 

Konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o.

01-770 Warszawa

ul. Sady Żoliborskie 3/137

INVEST AG SP. z o.o.

01-770 Warszawa

ul. Sady Żoliborskie 3/137

370.685,10

60

 

5.

 

P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o.

06-100 Pułtusk

ul. Ogrodowa 5

339.480,00

60

 

6.

 

KaBa Leszek Kaczyński

05-190 Nasielsk

ul. Piaskowa 36

350.550,00

60

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

OK-BUD Piotr Morawski

ul. Warszawska 103

05-190 Nasielsk

634.638,54

60

8.

PLONIX Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna

09-100 Płońsk, ul. Krańcowa 12

495.936,00

60

9.

TOTALBRUK Wojciech Delegacz

05-190 Nasielsk

ul. Warszawska 12A m 1.

601.787,45

60

10.

BOCH-BUD Monika Bochenek

ul. Ludowa 14

05-180 Pomiechówek

490.983,53

60

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z up. Wójta
Jadwiga Pydynowska
Sekretarz Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1494