Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 06.06.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a, 

że w dniu 06.06.2019r. wydana została decyzja IS.6733.4.2019(25) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze światłowodem relacji RS Winnica – GPZ Pułtusk,

lokalizowanych na terenie części działek:

- 155/4, 156, 129, 185/16, 185/17, 185/5, 185/6, 185/7, 297, 301/2, 300/9, 300/8, 301/4, 303/2, 301/9, 301/10, 300/4, 300/7, 300/11, 300/12, 299, 298, 185/8, 185/10, 167/2, 185/9, 300/13, 301/8, 301/7, 303/1, 301/5, 185/11, 304/1, 305, 179/2, 160, 300/2 w m. Winnica,

- 31, 56 w m. Zbroszki,

- 117 w m. Skarżyce,

- 24/3, 24/2, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8 w m. Golądkowo,

- 44 w m. Łachoń.

            W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-06-10
Data publikacji:2019-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1214