Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 10.06.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

informuje

iż w dniu 10 czerwca 2019 roku na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul Wojciecha Bandrowskiego 16, 33—100 Tarnów Pełnomocnik: Małgorzata Dobrowolska Usługi Techniczno-Handlowe TASTA ul. Poniatowskiego 29,08-110 Siedlce - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na długości ok. 1000 m na terenie działek o nr ewid.:

  • 54, 13, 53/34, 55/21, 55/23 i 55/22 w m. Zbroszki gm. Winnica,
  • 129, 125/3, 125/2, 125/5 w m. Winnica gm. Winnica.
  • W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się lub otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-06-10
Data publikacji:2019-06-10
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1233