Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lipca 2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dz. 123 w miejscowości Gnaty-Lewiski i dz. 311/3 w miejscowości Rębkowo w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych tj. działek o numerach ewidencyjnych: 252, 253, 254, 255, 256 i 312 położonych w miejscowości Rębkowo na rzecz ich właściciela:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie działki

Powierzchnia nieruchomości

(ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Forma sprzedaży

Cena nieruchomości (netto zł)

Termin zapłaty

1.

dz. nr ew. 123

KW Nr OS1U/00043635/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

obręb Gnaty-Lewiski gmina Winnica, pow. pułtuski, woj. mazowieckie

 

0,0100

Droga gruntowa położona we wsi Gnaty-Lewiski

Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona jest do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

W trybie bezprzetargowym

500,00

Przed zawarciem aktu notarialnego

2.

dz. nr ew. 311/3

KW Nr OS1U/00043635/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Pułtusku

obręb Rębkowo gmina Winnica, pow. pułtuski, woj. mazowieckie

 

0,1918

Droga gruntowa położona we wsi Rębkowo

Teren nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Działka przeznaczona jest do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

W trybie bezprzetargowym

9.300,00

Przed zawarciem aktu notarialnego

Prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości przysługuje byłym właścicielom i ich spadkobiercom. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości wyznacza się 6 tygodniowy termin do ich złożenia, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. 10.07.2019r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Winnicy na okres 21 dni, licząc od dnia 10.07.2019r.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25, tel. (23)6914031.

 WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-07-10
Data publikacji:2019-07-10
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1446