Informacja z nieodbytego pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości wyznaczonego na dzień 4 października 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 października 2019

INFORMACJA

z nieodbytego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie oznaczonych w ewidencji gruntów nr ew.:
86/2, 86/4, 86/5, 86/10 wyznaczonego na dzień 4 października 2019 roku

Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Winnica Nr 73/2019 z dnia 1 października 2019 roku zebrała się w dniu 4 października 2019 roku o godzinie 9ºº w poniższym składzie:

1. Martyna Malinowska - Przewodnicząca komisji
2. Mariola Darkowska - Członek komisji
3. Paulina Otłowska - Członek komisji
4. Ewa Kozłowska - Członek komisji

w celu przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Winnica położonych we wsi Smogorzewo Włościańskie gmina Winnica oznaczonych nr ew.: 86/2, 86/4, 86/5, 86/10 dla których przez Sąd Rejonowy w Pułtusku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OS1U/00037875/8.

Komisja zebrała się w wyznaczonym składzie i miejscu - Sala konferencyjna Urzędu Gminy  w Winnicy ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica oczekując na oferentów.

Po sprawdzeniu wpłat wadium Komisja stwierdziła, że nie wpłynęły wpłaty wadium w wyznaczonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego przetarg na zbycie nieruchomości się nie odbył.

Informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Winnica i zamieszczona na stronie www.bip.gminawinnica.pl w dniu 4 października 2019r.

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-10-04
Data publikacji:2019-10-04
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1574