Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Opinie RIO z 2014 roku

2 stycznia 2014

Uchwała Nr Ci.372.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok

Uchwała Nr Ci.371.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.297.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu dłutoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.246.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014 r. wyrażająca opinię o przedłożonej przez Wójta Gminy Winnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014

Uchwała Nr Ci.190.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zaopinniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.143.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2014-01-02
Data publikacji:2014-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:7857