Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

VIII Sesja Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 roku

30 sierpnia 2019

Uchwała Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica

UCHWAŁA NR VIII/60/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2019 rok

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

UCHWAŁA NR VIII/62/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 12 sierpnia 209 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR VIII/64/2019RADY GMINY WINNICA z dnia 12 sierpnia2019roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Winnica

UCHWAŁA NR VIII/65/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez Gminę Winnica Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie

UCHWAŁA NR VIII/66/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 12 sierpnia 2019 roku zmieniająca uchwałę nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku wiejskiego nauczycielom Gminy Winnica

UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY GMINY WINNICA z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących w grupach obejmujących dzieci 6-letnie i młodsze

 

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ

> PROTOKÓŁ

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-08-30
Data publikacji:2019-08-30
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1227