Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 22.11.2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 listopada 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

 Informuje

iż w dniu 22 listopada 2019 roku na wniosek złożony przez Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk (adres do korespondencji ENERGA INVEST Sp. z o.o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk) w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Leszek Pupecki - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, przebudowy sieci napowietrznej SN-15kV oraz wymiany słupów elektroenergetycznych SN-15kV na terenie działki o nr ewid. 50/2 w m. Zbroszki, dz. nr ewid. 318 w m. Rębkowo, dz. nr ewid. 121, 116/2 w m. Gnaty-Lewiski, dz. nr ewid. 91 i 62 w m. Mieszki-Leśniki, dz. nr ewid. 296/2 w m. Winniczka gmina Winnica.

            Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-11-22
Data publikacji:2019-11-22
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1165