Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 22.06.2020r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2020

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293)

informuje

iż w dniu 22 czerwca 2020 roku na wniosek złożony przez Gminę Winnica ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej na terenie części działki o nr ewid. 33/1, 80 i 101 obręb Błędostowo gm. Winnica.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z tym strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-06-23
Data publikacji:2020-06-23
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:993