Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 23.06.2020 r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2020

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 293)
Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 23.06.2020r. wydana została decyzja IS.6733.4.2020(11) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii  kablowej niskiego napięcia  ze złączami kablowymi, lokalizowanej w m. Górki-Baćki gm. Winnica na terenie część działek nr ewid.: 8, 9/2, 13, 17/4, 19, 32/2.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica,
ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-06-25
Data publikacji:2020-06-25
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:233