Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji inwestycji celu publicznego z dnia 04.12.2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 grudnia 2020

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020r. poz. 293 ze zm.) Wójt Gminy Winnica zawiadamia, że w dniu 04.12.2020r. wydana została decyzja IS.6733.13.2020(8) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku administracyjnego (administracja publiczna - budynek Urzędu Gminy w Winnicy), na terenie działki nr ewid. 174/4 w m. Winnica gm. Winnica.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-12-04
Data publikacji:2020-12-04
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:323