XX Sesja Rady Gminy z dnia 16 sierpnia 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 sierpnia 2012
Uchwała Nr XX/116/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica pdf
Uchwała Nr XX/117/2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok pdf

Uchwała Nr XX/118/2012 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/43/07 Rady Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie określania zakresu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
dokonywanych przez przewodniczącego Rady Gminy Winnica wobec Wójta Gminy Winnica

pdf
Uchwała Nr XX/119/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat w prowadzonym przez Gminę Winnica
Samorządowym Przedszkolu w Winnicy
pdf
Uchwała Nr XX/120/2012 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej
pdf
Uchwała Nr XX/121/2012 w sprawie podziału Gminy Winnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym pdf
Uchwała Nr XX/122/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Winnica pdf

Protokół z sesji > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2012-08-22
Data publikacji:2012-08-22
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6622