XXII Sesja Rady Gminy z dnia 26 listopada 2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2012
Uchwała Nr XXII/131/2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/124/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 29
października 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok
pdf
Uchwała Nr XXII/132/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Winnica pdf

Uchwała Nr XXII/133/2012 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na 2012 rok

pdf
Uchwała Nr XXII/134/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego pdf
Uchwała Nr XXII/135/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pdf
Uchwała Nr XXII/136/2012 w sprawie podatku od środków transportowych pdf

Uchwała Nr XXII/137/2012 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej
Uchwała Nr 26.340.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Winnica > pobierz

pdf
Uchwała Nr XXII/138/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków pdf
Uchwała Nr XXII/139/2012 w sprawie przystąpienia Gminy Winnica do Międzygminnego Związku Regionu
Ciechanowskiego
pdf
Uchwała Nr XXII/140/2012 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pułtusku pdf
Uchwała Nr XXII/141/2012 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Winnica stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/48/11 Rady Gminy Winnica z dnia 29 czerwca 2011 roku pdf
Uchwała Nr XXII/142/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Winnica na lata 2012-2014 pdf
Uchwała Nr XXII/143/2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Winnica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
pdf
Uchwała Nr XXII/144/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę pdf
Uchwała Nr XXII/145/2012 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Winnica pdf

Protokół z sesji > pobierz

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2012-11-30
Data publikacji:2012-11-30
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6451