Umowy w roku 2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2013

Umowa z dnia 02.01.2013r. na odbiór ścieków komunalnych z terenu gminy Winnica wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych doprowadzających ścieki do oczyszczalni > pobierz

Umowa Nr IS/1/2013 z dnia 02.01.2013r. na przyjmowanie i utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Winnica > pobierz

Umowa z dnia 25.01.2013r. na partycypacje w kosztach rozdysponowania żywności, otrzymanej w ramach programu realizowanego przez Bank Żywności w Ciechanowie > pobierz

Aneks Nr 1 z dnia 30.01.2013r. do umowy Nr 00130-6921-UM0700136/11 z dnia 20.11.2012r. o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" > pobierz

Umowa z dnia 01.02.2013r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków > pobierz

Umowa Nr 1/IS/2013 z dnia 06.02.2013r. na świadczenie usług kominiarskich > pobierz

Umowa z dnia 26.03.2013r. na użyczenie budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków > pobierz

Umowa z dnia 15.04.2013r. na dzierżawę budynku > pobierz

Umowa z dnia 15.05.2013r. na kompleksową obsługę w zakresie ratownictwa wodnego na Basenie Odkrytym w Winnicy > pobierz

Umowa Nr 2/IS/2013 z dnia 19.06.2013r. w sprawie wykonania opracowania projektu budowlanego na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy Winnica > pobierz

Umowa Nr 272/1/2013 z dnia 19.06.2013r. na świadczenie usług pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Winnica > pobierz

Umowa Nr 272/2/2013 z dnia 05.07.2013r. na świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów z placówek oświatowych na terenie gminy gminy Winnica w roku szkolnym 2013/2014 > pobierz

Umowa z dnia 26.07.2013r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w części dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły > pobierz

Umowa Nr 272/3/2013 z dnia 26.07.2013r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brodowo-Bąboły > pobierz

Umowa Nr 3/2013 z dnia 30.07.2013r. na wykonanie usługi prawniczej doradztwa podatkowego > pobierz

Umowa Nr 272/4/2013 z dnia 05.08.2013r. na wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Winnica > pobierz

Umowa z dnia 05.08.2013r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie przydowmowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica > pobierz

Umowa Nr EO/P/234/2013 z dnia 09.08.2013r. na podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Winnica > pobierz

Aneks Nr 1 z dnia 26.08.2013r. do umowy Nr 272/4/2013 z dnia 05.08.2013r. > pobierz

Umowa Nr 4/IS/2013 z dnia 28.08.2013r. na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej wykonania czynności technicznych rozgraniczenia nieruchomości położonej w Winnicy > pobierz

Umowa Nr 3/IS/2013 z dnia 28.08.2013r. na wykonanie oprojektowania dwóch dróg gminnych ul. Baśniowa i Kwiatowa w Winnicy > pobierz

Aneks Nr 2 z dnia 30.08.2013r. do umowy Nr 00130-6921-UM0700136/11 z dnia 20.11.2012r. o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" > pobierz

Umowa Nr 5/IS/2013 z dnia 02.09.2013r. na prowadzenie nadzoru nad pracami zabezpieczającymi w budynku wielorodzinnym Nr 13B w miejscowości Zbroszki Gmina Winnica > pobierz

Umowa Nr 35/2013 z dnia 06.09.2013r. na kredyt długoterminowy > pobierz

Umowa Nr 38/2013 z dnia 06.09.2013r. na ustalenie ogólnych zasad kredytowania > pobierz

Umowa z dnia 25.09.2013r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w części dotyczącej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Górki Duże > pobierz

Umowa Nr 272/S/2013 z dnia 25.09.2013r. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Górki Duże gmina Winnica > pobierz

Umowa Nr 7/IS/2013 z dnia 25.09.2013r. na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Winnica > pobierz

Umowa Nr 6/IS/2013 z dnia 25.09.2013r. na sprzedaż systemu eGmina > pobierz

Umowa Nr 01/PT/2013 z dnia 01.10.2013r. na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę sieci wodociągowej na ulicy Żytniej w Winnicy > pobierz

Umowa z dnia 28.10.2013r. na świadczenie usługi bankowości elektronicznej (UBE) > pobierz

Umowa z dnia 30.10.2013r. na wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 13B w miejscowości Zbroszki > pobierz

Umowa Nr EOŚ-900/2013 z dnia 05.11.2013 na podniesienie standardu oświetlenia na terenie gminy Winnica > pobierz

Umowa Nr IS/9/2013 z dnia 12.12.2013r. dotycząca opracowania Oceny terenu w miejscowości Poniaty-Cibory > pobierz

Umowa Nr IS/8/2013 z dnia 12.12.2013 r. dotycząca sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i analiz urbanistycznych oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie Winnica > pobierz

Aneks Nr 1 z dnia 12.12.2013r. do umowy Nr IS/1/2013 z dnia 02.01.2013r. w sprawie przyjmowania i utrzymywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Winnica > pobierz

Umowa rachunku bankowego Nr 01/2013/UG z dnia 23.12.2013r. dotycząca kompleksowej obsługi budżetu Gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych Gminy > pobierz

Aneks Nr 01/2013 z dnia 23.12.2013r. do umowy z dnia 28.10.2013 r. o usługi bankowości elektronicznej (UBE) > pobierz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2013-01-02
Data publikacji:2013-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6268