Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2018

Wójt Gminy Winnica o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsiach: Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki stanowiących własność Gminy Winnica, przeznaczonych w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi, składających się z działek o numerach ewidencyjnych:

Miejscowość SMOGORZEWO WŁOŚCIAŃSKIE:

- działka Nr 86/2 o pow. 0,0801 ha (801 m²) - cena wywoławcza netto - 16.020,00 zł

- działka Nr 86/4 o pow. 0,0802 ha (804 m² ) - cena wywoławcza netto - 16.080,00 zł

- działka Nr 86/5 o pow. 0,0802 ha (968 m² ) - cena wywoławcza netto - 19.360,00 zł

- działka Nr 86/10 o pow. 0,0818 ha (818 m² ) - cena wywoławcza netto - 16.360,00 zł

Przedmiotowe działki stanowią własność Gminy Winnica dla których w Sądzie Rejonowym w Pułtusku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr OS1U/00037875/8.

Miejscowość  ZBROSZKI:

-  działka Nr 55/11 o pow. 0,1387 ha (1387m²) - cena wywoławcza netto - 27.740,00 zł

Przedmiotowa działka stanowi własność Gminy Winnica dla których w Sądzie Rejonowym w Pułtusku
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta  OS1U/00029224/1.

Do ceny nabycia zostanie doliczony VAT w wysokości 23 %.

I. DANE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI PRZETARGU

Zgodnie z Miejscowym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Winnica miejscowości: Smogorzewo Włościańskie i Zbroszki w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową
z usługami nieuciążliwymi: Smogorzewo Włościańskie SYMBOL 10 MN/U, Zbroszki SYMBOL 17 MN/MW.

II. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy
w Winnicy, bądź na konto Urzędu Gminy w Winnicy Bank Spółdzielczy Nasielsk Oddział Winnica

 Nr 75 82 26 00 08 20 02 20 00 12 70 00 11 w terminie do dnia 23 maja 2018 r. /środa/.

Ponadto informuje się, że wpłata wadium winna znaleźć się na koncie Urzędu Gminy w wyznaczonym wyżej terminie.

III. Ustala się wadium w wysokości 10% wartości działki:

działki położone we wsi Smogorzewo Włościańskie:

- działka nr ew. 86/2 - wadium 1.602,00 zł

- działka nr ew. 86/4 - wadium 1.608,00 zł

- działka nr ew. 86/5 - wadium 1.936,00 zł

- działka nr ew. 86/10 - wadium 1.636,00 zł

działki położone we wsi Zbroszki

- działka nr ew.  55/11  - wadium  2.774,00 zł

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Postąpienie ceny nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 28 maja 2018 r. (poniedziałek) O GODZ. 10ºº W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY W WINNICY ULICA PUŁTUSKA  25.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielać będzie Wójt Gminy Winnica Pan Mariusz Kowalewski oraz pracownicy Urzędu Gminy w Winnicy ul. Pułtuska 25. Telefonicznie informacje można uzyskać pod nr tel. (23)6914031 oraz na stronie internetowej www.gminawinnica.pl

 

WÓJT GMINY WINNICA

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-04-18
Data publikacji:2018-04-18
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6992