Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 25.04.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2018

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 25.04.2018r. wydana została decyzja IS.6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na remoncie wieży (zabudowa sakralna) na terenie działki nr ew. 88 w miejscowości Winnica gm. Winnica (teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).  Budynek kościoła wraz z wieżą będący przedmiotem decyzji wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-376.

 

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
/-/ mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-05-07
Data publikacji:2018-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5792