Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm. Winnica”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni plenerowej w m. Skórznice, gm. Winnica”ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwaną uPzp - Zamawiający informuję, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została oferta Nr 7 złożona przez:

APIS POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 93 563,34 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote 34/100).

> wiecej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-05-11
Data publikacji:2018-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:6590