Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 24.09.2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2018

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.), Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 24.09.2018r. wydana została decyzja IS.6733.8.2018(18) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, rozbudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowie wewnętrznej linii zasilającej nN 0,4 kV, lokalizowanych na terenie części działek 40,47, 48, 87/1, 87/2, 86, 55 i 54 w m. Skorosze gm. Winnica (w/wym. teren nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Mariusz Kowalewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2018-09-25
Data publikacji:2018-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:2552