Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 06.06.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a, 

że w dniu 06.06.2019r. wydana została decyzja IS.6733.3.2019(32) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze światłowodem relacji GPZ Nasielsk – RS Winnica,

lokalizowanych na terenie części działek nr ewid.:

- 25/1, 25/2, 25/3 w m. Poniaty Wielkie,

- 48 w m. Skorosze,

- 65 w m. Skoroszki,

- 398 w m. Rębkowo,

- 185/13, 185/12, 260/1, 233, 264/3, 267/13, 267/30, 297, 260/2, 144, 129, 156, 185/16, 185/17, 185/5, 185/6, 185/7 w m. Winnica.

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-06-06
Data publikacji:2019-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1198