Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 05.07.2019 r. w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze światłowodem

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 05.07.2019r. wydana została decyzja IS.6733.11.2019(7) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz ze światłowodem, relacji GPZ Nasielsk – RS Winnica, lokalizowanej w gminie Winnica na terenie działki nr ewid.: 152 w m. Winnica.

            W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-07-08
Data publikacji:2019-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:938