Opinie RIO z 2019 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lipca 2019

Uchwała Nr Ci.125.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr Ci.175.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Winnica z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.230.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 września 2019 r. wyrażająca opinie o przedłożonej przez Wójta gminy Winnica informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 rok

Uchwała Nr Ci.235.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej, o którą ubiega się Rada Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.265.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego, o który ubiega się Rada Gminy Winnica

Uchwała Nr Ci.283.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała Nr Ci.284.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Winnica projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-07-22
Data publikacji:2019-07-22
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Zalewska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1539