Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 02.08.2019 r. ws. budowy sieci elektroenergetycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 02.08.2019r. wydana została decyzja IS.6733.8.2019(55) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia wraz z wymianą stanowisk słupowych – powiązania istniejącej sieci do RS Winnica, lokalizowanej w gminie Winnica na terenie część działek nr ewid.:

- 27, 26, 35, 38, 39, 37, 36, 74, 206 w m. Domosław,

- 2, 15 w m. Glinice-Domaniewo,

- 100, 11, 101 w m. Glinice Wielkie,

- 114 w m. Gnaty-Lewiski,

- 73, 74/1, 65/1, 65/2, 85, 28 w m. Gnaty-Szczerbaki,

- 9,45, 65 w m. Mieszki-Leśniki,

- 78, 80, 77 w m. Pawłowo,

- 107/1, 49, 335/1, 334/5, 385/1 w m. Rębkowo,

- 15, 23/10, 24, 65, 14, 94/5, 89, 129, 105, 108/6, 107, 104/12, 104/14, 297, 185/16, 185/17, 185/7, 185/6, 185/5, 185/15, 156, 185/12, 144, 233/1, 233/3, 233/2, 29, 185/13, 92/1, 235, 315, 285/2, 287, 259, 270, 260/2, 264/3, 267/13, 94/6, 272/7 w m. Winnica,

- 186, 185, 193, 183, 184, 147/14, 252/2, 253/1, 309 w m. Winniczka.

            W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

 

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-08-02
Data publikacji:2019-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1194