Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 02.08.2019 r. ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 sierpnia 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 02.08.2019r. wydana została decyzja IS.6733.14.2019(15) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, projektowanej na terenie działek lub części działek nr ewid.: 335/1, 334/5 w m. Rębkowo gm. Winnica.

            W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica, ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-08-02
Data publikacji:2019-08-02
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1159