Informacja z otwarcia ofert na „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 04.11.2019r. do 26.06.2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2019

Informuję, że w dniu 11.10.2019. o godzinie 915 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 04.11.2019r. do 26.06.2020r.”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości  150.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Kryterium

Cena oferty
brutto (w zł)

Średni wiek taboru

Termin płatności faktury

1

2

3

4

5

1.

Firma MONTPLAST Usługi i Handel Marian Łachacki

07-200 Wyszków, ul. 3 Maja 4/17

202.694,40

SETRA – 1998

MERCEDES – 2002

PONTICELLI - 2003

PONTICELLI – 2004

30 dni

 

2.

 

„Translud” Przewozy Autokarowe

Jan Domosławski

05-123 Chotomów, ul. Strażacka 17A

189.880,96

TEMSA TOURMALIN – 2010

TEMSA SAFARI – 2010

MERCEDENS BENZ – 2009

MERCEDENS BENZ – 2009

30 dni

 

3.

 

Usługi Transportowe

Przewóz Osób Bogdan Raniszewski

07-200 Wyszków

ul. Janusza Korczaka 12

195.190,72

SETRA – 2000

RENAULT P.V.I. – 2004

BOVA FUTURA – 2008

VAN HOOL - 2006

25 dni

 

 

4.

 

 

SANIMAX – Transport s.c. Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska

01-142 Warszawa

ul. Sokołowska 9/286

172.679,76

Renault Tracer – 1998

Renault Tracer – 1996

Renault Tracer – 1997

Renault Carrier – 2003

Temsa – 2008

Temsa – 2008

Temsa – 2009

Temsa – 2009

Temsa– 2009

Temsa – 2009

Temsa– 2009

Temsa– 2010

Temsa – 2010

Temsa - 2010

30 dni

 

5.

 

 

WÓL-TRANS Mariusz Wóltański

07-215 Obryte 125

115.964,16

Renault – 1990

Renault – 1991

Setra – 1997

Autosan – 2001

30 dni

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy
/-/Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-10-11
Data publikacji:2019-10-11
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1247