Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert dot: Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Winnica

5 listopada 2019
Ogłoszenie nr 540237477-N-2019 z dnia 05-11-2019 r.
Winnica: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 613942-N-2019
Data: 23/10/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Winnica, Krajowy numer identyfikacyjny 13037852200000, ul. Pułtuska  25, 06-120  Winnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (23)6914092, e-mail m.darkowska@gminawinnica.pl, faks (23)6914025.
Adres strony internetowej (url): www.gminawinnica.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6)
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-08, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-11-13, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.2
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: posiadanie aktualnych certyfikatów - 15,00
W ogłoszeniu powinno być: Posiadanie przez producenta ISO 14 001:2015 lub certyfikatu równoważnego- 7,5 pkt Posiadanie przez producenta certyfikatu BS OHSAS 18 001:2007 lub równoważnego-7,5 pkt
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-11-05
Data publikacji:2019-11-05
Osoba sporządzająca dokument:Marioal Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:925