Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 07.11.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

informuje

iż w dniu 7 listopada 2019 roku na wniosek złożony przez Energa-Operator S.A. Oddział Płock ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Jarosław Klejment ul. Białowiejska 17C, 06-100 Pułtusk - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej wymiany stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN 15kV, budowy linii kablowej SN 15kV, budowy napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowy linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym na terenie części działek o nr ewid. 80, 82, 100/3 i 100/4 w m. Błędostowo gmina Winnica.

W związku z tym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-11-08
Data publikacji:2019-11-08
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:886