Informacja o wyniku postepowania zapytania ofertowego na "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 308.560,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu przez Gminę Winnica"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 listopada 2019

Gmina Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica zawiadamia, że w postępowaniu z przeprowadzonego rozpoznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w celu udzielania zamówienia na „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 308.560,00 zł  na sfinansowanie planowanego deficytu przez  Gminę Winnica z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku”.

wybrano ofertę złożoną przez:

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów

Cena oferty brutto 28.943,16 PLN (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 16/100).

Stanowi sumę, składającą się z:

- oprocentowanie kredytu : 1,72% (WIBOR 3M z dnia 30.09.2019 r.) oraz

- stała marża banku w wysokości: 0,65 %

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez:

  1. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, ul. 3 Maja 3, 06-400 Ciechanów
  2. Bank Spółdzielczy w Teresinie, ul. Szymanowska 14, 96-515 Teresin

Cena oferty brutto 33.118,25 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące sto osiemnaście złotych 25/100).

Stanowi sumę, składającą się z:

- oprocentowanie kredytu: 1,72 %(WIBOR 3M z dnia 30.09.2019 r.) oraz

- stała marża banku w wysokości: 0,99 %

Wybrany Wykonawca zamówienia obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym do dnia 22 listopada 2019 r. w celu podpisania umowy i realizacji zamówienia.

 

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-11-18
Data publikacji:2019-11-18
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:999