Zawiadomienie o zmianie ogłoszenia na "Świadczenie usług dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Winnica w okresie od 02.01.2020r. do 26.06.2020r."

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2019

Ogłoszenie nr 540257822-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.

Winnica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628626-N-2019
Data: 27/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Winnica, Krajowy numer identyfikacyjny 13037852200000, ul. Pułtuska  25, 06-120  Winnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (23)6914092, e-mail m.darkowska@gminawinnica.pl, faks (23)6914025.
Adres strony internetowej (url): www.gminawinnica.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmiany umowy dopuszcza się w formie pisemnego aneksu. Zmiany mogą wynikać ze zmian liczby dowożonych dzieci zgłoszonej pisemnie przez dyrekcję placówek. Zmiana ta to zmniejszenie lub zwiększenie liczby dowożonych dzieci w okresie obowiązywania umowy spowodowane: 1)zmianą miejsca zamieszkania dziecka tj. wyprowadzenia się z miejscowości objętej dowozem lub przyjazdem – sprowadzeniem się do miejscowości objętej dowozem. 2)Zmiany miejsca zamieszkania dowożonego dziecka tj. zamieszkania w miejscowości objętej dowozem z tym, że położonej dalej lub bliżej szkoły. 3)Przy wystąpieniu zmian o której mowa powyżej wartość umowy odpowiednio ulegnie zmianie. 4)Kwota wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki VAT o wielkość wynikającą ze zmiany stawki.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Data: 2019-12-05, godzina: 09:00

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-11-28
Data publikacji:2019-11-28
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1205