Informacja z otwarcia ofert na „Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2020 roku”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2019

Informuję, że dnia 12 grudnia 2019 r. o godzinie 915 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych  do stołówki Zespołu Placówek Oświatowych w Winnicy w 2020 roku”. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – kwota w wysokości 200.000,00 zł brutto.

W terminie złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy

Cena oferty brutto (w zł)

1

Artykuły ogólnospo-żywcze

2

Nabiał

i produkty mleczne

3

Mrożonki i przetwory mrożone

4

Mięso, wędliny, drób

5

Warzywa, owoce, kiszonki                 i jaja kurze

6

Pieczywo              i wyroby piekarskie

1

2

3

4

5

6

7

8

1

LIMONKA CHODKOWSCY SPÓŁKA JAWNA

ul. Warszawska 14

06-100 Pułtusk

 

 

 

 

69.124,84

 

2

Hurtownia „SAWA” Bożena Irena Budżak

06-400 Ciechanów

ul. Śmiecińska 14

45.757,87

18.771,57

 

 

 

 

3

HURT – DETAL

ART. SPOŻ– ROLNE Anna Siekierko

18-200 Wysokie Mazowieckie

ul. Szpitalna 24

47.517,05

19.396,90

60.251,75

 

 

 

4

Piekarnia „IWA” S.C.

Marek Żurawski & Radosław Wyszyński

07-215 Obryte 191

 

 

 

 

 

7.329,21

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wójt Gminy Winnica
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Ewa Kozłowska
Data utworzenia:2019-12-12
Data publikacji:2019-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Darkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1102