Zarządzenia Wójta Gminy 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2020

Zarządzenie Nr 1/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działek stanowiących własność Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działek stanowiących własność Gminy Winnica oznaczonych nr ewid. 185/13 i 214 położonych w miejscowości Winnica i 228 położonej w miejscowości Błędostowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do najmu

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Winnica

ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w Gminie Winnica na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 7/2020 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 28.02.2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz przyjęcia regulaminu do projektu grantowego „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” realizowanego przez Gminę Winnica

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Winnicy za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 10/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Winnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 12/2020 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2020

ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 14/2020 WÓJTA GMINY WINNICA z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Winnica na rok 2020

ZARZĄDZENIE NR 15/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania nagród w dziedzinie sportu

ZARZĄDZENIE NR 16/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Budowę zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 400 m3 z urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zbroszki

ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Winnica 

ZARZĄDZENIE NR 18/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie użytkowania służbowych pojazdów samochodowych w Urzędzie Gminy Winnica

ZARZĄDZENIE NR 19/2020 Wójta Gminy Winnica z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa drogi gminnej relacji Rębkowo – Skoroszki nr 999020W

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-01-30
Data publikacji:2020-01-30
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1517