Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 21.02.2020 roku ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lutego 2020

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 21.02.2020r. wydana została decyzja IS.6733.25.2019(13) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, projektowanej na terenie części działek nr ewid.:

- 54, 56 w m. Zbroszki gm. Winnica,

- 115, 116, 117, 81/2 w m. Skarżyce gm. Winnica,

- 24/3 w m. Golądkowo gm. Winnica,

W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica,  ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2020-02-21
Data publikacji:2020-02-21
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:801