V Sesja Rady Gminy z dnia 21 lutego 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 lutego 2011
Uchwała Nr V/17/11 - w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Winnica na lata 2011- 2021 pdf
Uchwała Nr V/18/11 - uchwała budżetowa Gminy Winnica na rok 2011 pdf
Uchwała Nr V/19/11 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Winnica w latach 2011-2015 pdf
Uchwała Nr V/20/11 w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej pdf
Uchwała Nr V/21/11 w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Winnica do Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusku
pdf
Uchwała Nr V/22/11 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przysługiwania diety przewodniczącemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w sesji Rady Gminy Winnica
pdf
Uchwała Nr V/23/11 w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w
Warszawie działki o numerze ewidencyjnym 57/3 o powierzchni 4.0002 ha położonej w miejscowości Zbroszki gmina Winnica z przeznaczeniem na usługi służby zdrowia/ edukacja publiczna-ścieżki zdrowia/, zespół parkowo-rekreacyjny, tereny zielone, boiska sportowe, kultura fizyczna
pdf

Protokół z sesji >> pdf

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2011-02-22
Data publikacji:2011-02-22
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:5876