Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 25.09.2019 r. dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej PVC-U 110

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 września 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

informuje

iż w dniu 25 września 2019 roku na  wniosek złożony przez Gminę Winnica ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci wodociągowej PVC-U 110 na terenie części działek o nr ewid. 176 i 284 w m. Smogorzewo Włościańskie gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się lub otrzymania  niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-09-25
Data publikacji:2019-09-25
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1115