Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Winnica

Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dn. 26.09.2019 r. budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie części działek o nr ewid. 214, 197/11 i 185/13

27 września 2019

Wójt Gminy Winnica w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

informuje

iż w dniu 26 września 2019 roku na wniosek złożony przez ENERGA-Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock w imieniu której działa pełnomocnik Jacek Karpiński (Przedsiębiorstwo Usług Elektroinstalacyjnych i Remontowych EL-KAR siedziba Kosewo 51, 05-190 Nasielsk) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie części działek o nr ewid. 214, 197/11 i 185/13 w m. Winnica gm. Winnica.

W związku z tym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się lub otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do niej ewentualne wnioski, dowody i uwagi w Urzędzie Gminy w Winnicy pokój Nr 9 w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnica
Data utworzenia:2019-09-27
Data publikacji:2019-09-27
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:1155