Obwieszczenie Wójta Gminy Winnica z dnia 30.12.2019 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2019

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.) Wójt Gminy Winnica

z a w i a d a m i a,

że w dniu 30.12.2019r. wydana została decyzja IS.6733.23.2019(10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

- elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV

- elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowym

- napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV

oraz wymianie stanowiska słupowego w linii napowietrznej SN 15 kV

lokalizowanej na terenie części działek ewid. nr: 80, 82, 100/3, 100/4 w m. Błędostowo gm. Winnica.

            W/w decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Winnica,
ul. Pułtuska 25 (pokój nr 9).

WÓJT GMINY WINNICA
mgr Robert Wróblewski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UG Winnca
Data utworzenia:2019-12-30
Data publikacji:2019-12-30
Osoba sporządzająca dokument:Martyna Malinowska
Osoba wprowadzająca dokument:Marcin Strzyżewski
Liczba odwiedzin:681