Informacja o wyniku postępowania zapytania ofertowego na "Obsługę bankową budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 grudnia 2019

Gmina Winnica, ul. Pułtuska 25, 06-120 Winnica zawiadamia, że w postępowaniu z przeprowadzonego rozpoznania cenowego w celu udzielania zamówienia na „Obsługę bankową budżetu gminy Winnica oraz jednostek organizacyjnych" wybrano ofertę złożoną przez:

Bank Spółdzielczy w Nasielsku, ul. Kościuszki 19, 06-120 Winnica

Zobowiązania oferenta:

Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia wg wartości określonej w poniższej tabeli:

  1. Prowizje i opłaty z tytułu

L.p.

Tytuł prowizji/opłaty

Jednostka miary

Stawka jednostkowa

Wartość za okres 3 lat w zł

1.

Prowadzenie rachunku bankowego

zł/za miesiąc

0,00

0,00

2.

Przelewu w formie papierowej na rachunki w innych bankach

zł/za szt.

0,00

0,00

3.

Wpłat gotówkowych złotowych na rachunki prowadzone w banku

% ……….. od wartości

0,00

0,00

4.

Wypłat gotówkowych złotowych z rachunków prowadzonych w banku

% …….od wartości

0,00

0,00

5.

Wydanie blankietów czekowych

1 szt.

0,00

0,00

6.

OGÓŁEM

x

x

0,00

 

  1. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych

1.

Opis przedmiotu zamówienia

Jednostka miary

Oprocentowanie obliczone wg stopy  WIBID 1M minus marżą banku

Wartość za okres 3 lat w zł

1.

Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieżącym

WIBID 1M

0,25xWIBID 1M

5898,-

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Nasielsku, ul. Kościuszki 19, 06-120 Winnica.

 

Wójt Gminy Winnica
/-/ Robert Wróblewski

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Ewa Kozłowska
Data utworzenia:2019-12-19
Data publikacji:2019-12-19
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Kozłowska
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Kozłowska
Liczba odwiedzin:1021